Våre pågåande prosjekt

Me tilbyr nøkkelferdige bustader og tomter i nye og etablerte felt.

Ser du eit tomt av interesse, sjå huskatalogen vår under bygga hus.

Prosjekta våre inneheld eit breitt utval nøkkelferdige kvalitetsbustader og tomter, tilpassa folk i alle aldrar og livssituasjonar.

Fellesnemnaren er attraktiv plassering i gode bumiljø.

  • Vis alle
  • Bustad
  • Tomt
  • Bømlo
  • Sunnhordaland/Haugalandet