Informasjonskapslar og statistikk

Personvernerklæringa for nettstaden til Bømlo Hus AS.

Personvern, behandling av personopplysningar

Denne personvernerklæringa gjelder for nettstaden til Bømlo Hus. Personvernopplysningane som blir skildra videre er berre personopplysningar som er innhenta i kommunikasjons- og marknadsføringssamanheng.

Bømlo Hus AS er behandlingsansvarleg for personopplysningar som blir samla inn på nettsidene. I handsaminga av desse opplysningane har me ansvar for å handtere data på ein sikker og brukarvennleg måte, som oppfyller både lovkrav og dei forventningane brukarane våre har.

 

Om Bømlo Hus:

Bømlo Hus er ein totalleverandør av nøkkelferdige kvalitetsbustader for folk i alle aldrar.  Me tilbyr eit breitt utval bustadtypar og tomter med attraktiv plassering i gode bumiljø.

Nettadressen vår er bomlohus.no

 

Annan kontaktinformasjon:

Adresse: Svortlandsvegen 11, 5430 Bremnes

Tlf: +47 53 42 11 60

E-post: post@bomlohus.no

Org.nr.: 986332286

 

Informasjon som blir henta inn til vår nettside:

Informasjon om bruk av nettsiden, for eks. sidebesøk og klikk (cookies)

Nettleserspråk (cookies)

Nettleserversjon (cookies og logg)

Hvilken enhet besøkende bruker, f.eks. mobil eller desktop (cookies og logg)

IP-adresser som besøker nettsiden (logg).

Ingen nettsidedata som blir lagret, hverken cookies eller server-logg, kan spores tilbake til den enkelte bruker.

 

Korleis informasjonen blir innhenta

Bømlo Hus samlar inn opplysningar via følgande skjema og digitale verktøy:

Ved hjelp av cookies på nettstaden – data blir samla inn automatisk.

Serverlogg som blir generert automatisk ved kvart besøk.

 

Korleis informasjonen blir lagra

Informasjon om din bruk av nettsida blir lagra på Googles serverar. Informasjonen blir sletta etter 36 md. om du ikkje har nytta bomlohus.no i løpet av denne perioden. Det er ikkje mogleg å henta ut informasjon om den enkelte brukar frå Google sin server, verken av Bømlo Hus AS eller andre.

Serverloggen blir lagra i eit sikra område og kan berre lesast av Bømlo Hus AS og av vår leverandør av servertenester. Serverloggen blir berre brukt til diagnose av vår server, og loggen blir automatisk sletta etter 12 md.

 

Informasjonskapslar

Ein informasjonskapsel (cookie) er ei lita tekstfil som blir lagra på harddisken din frå ei nettside. Informasjonskapslar frå våre nettsider inneheld ingen personleg informasjon om deg. Du kan når som helst deaktivera bruken av informasjonskapslar via innstillingane i nettleseran din.

 

Kva brukar Bømlo Hus dei til?

På vår heimeside brukar me informasjonskapslar til anonyme statistiske analysar, primært i Googles verktøy for besøksstatistikk – Google Analytics. Klikk og sporing blir registrert anonymt, og kan ikkje tilbakeførast til den enkelte brukar.

Me brukar òg informasjonskapslar for å sjå at du har akseptert vårt varsel om bruk av cookies. På den måten slepp du å sjå cookie-varselet kvar gong du besøker nettstaden vår.

Ingen av våre informasjonskapslar inneheld personleg informasjon om våre besøkande.

 

Google Analytics

Bømlo Hus nyttar analyseverktøyet Google Analytics for å analysera brukarmønstre og trafikktrendar på nettsida vår. Dataa som vert samla inn blir brukt til å optimalisera brukaropplevinga og innhaldet på nettsida. I tråd med Googles retningslinjer for bruk av Google Analytics, blir det ikkje samla inn personleg informasjon om brukaren. Dei innsamla dataa blir lagra på Googles serverar, og dei blir sletta etter 24 md. dersom du ikkje har returnert til nettstaden i løpet av denne perioden.

Du kan lesa meir om korleis Google samlar inn og beskyttar data her:

http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html

Du kan reservera deg mot bruk av Google Analytics. Les meir her:

https://tools.google.com/dlpage/gaoptout

 

Noko du lurer på?

Kontakt oss gjerne dersom du har spørsmål!