Korleis foregår byggeprossessen med Bømlo Hus?

1. Møte oss og befaring

Du har kjøpt eller pekt deg ut drømmetomten hvor du kunne tenke deg å slå deg ned med eget, nytt hus.

Ta gjerne kontakt med oss nå, så vil du få hjelp til å vurdere potensialet for tomten – hva som kan bygges utfra gjeldende reguleringsbestemmelser.

2. Teikning av hus og tilbud

Nå er det tid for å peke seg ut drømmehuset. Vi tilbyr et stort utvalg av tradisjonelle og moderne boliger – Velg det huset som passer best for deg.

Du vil nå få et pristilbud fra oss. Tilbud, tegninger og leveranse gjennomgås på kontraktsmøte sammen med liste over alt som inngår i kontrakten.

3. Kontraktmøte

Hos oss i Bømlo Hus er vi opptatt av å sette av god tid til kontraktsmøtet. Her vil vi nøye gjennomgå tegninger, priser, kontrakt og leveringsbeskrivelse.

Du får en detaljert beskrivelse av hva som inngår i kontrakten, samt en bankgaranti som sikrer oppfyllelse av kontrakten.

4. Kommunal godkjenning

Om du ønskjer det, hjelper me deg gjerne med byggesøknaden din til kommunen.

Og medan me ventar på kommunal godkjenning, utarbeider me arbeidsteikningar, tekniske utrekningar, detaljar og materiallister som handverkarane våre skal bruka i bygginga.

5. Du sikrar finansiering

Snakk med banken din om byggelån. Hugs òg å sjekka om huset ditt kvalifiserer til gunstig lån i Husbanken! Du må ha levert sikkerheit for betaling frå bank eller annan kredittinstitusjon fire veker før byggestart.

6. Oppstartsmøte

Her avklarar me kor mykje du sjølv eventuelt skal gjera som eigeninnsats, og me går gjennom ei sjekkliste for å forsikra oss om at begge partar er samde om kva som faktisk er avtalt.

Du får også møta byggeleiaren eller den som blir din kontaktperson gjennom heile byggeprosessen. Etter dette møtet startar arbeidet på tomta di!

7. Eit godt fundament

En solid og nøyaktig grunnmur er viktig for et godt hus. Du avgjer kven som skal bygga han, men om du ikkje har dei nødvendige kunnskapane så anbefaler me sterkt å bruke eit godkjent firma!

8. Huset reiser seg

No kan du for alvor sjå konturane av det som skal bli ditt nye hus. Når råbygget er ferdig, er det tid for eventuell eigeninnsats, i form av måling, tapetsering, golvlegging, muring og flislegging.

Etter dette skjer monteringa av innreiing som kjøkken, bad og garderobe, samt dører og listverk.

9. Overtaking

Huset ditt er ferdig! Før du tar det i bruk, gjennomfører me ei formell overtaking med skriftleg protokoll. Her går me gjennom arbeidet som er utført og sikrar at du har fått det du har blitt lova.

Eventuelle manglar blir ført i protokollen, og det blir sett ein tidsfrist for utbetring. Når alt er betalt, får du nøklane og kan flytta inn.

10. Eittårskontroll

Eitt år etter overleveringa gjennomfører me ein garantikontroll av bustaden, for å sikra at du er fornøgd og at huset framleis er fritt for feil og manglar.