Din bustad – akkurat slik du vil ha han

Når du kjøper hus hos oss kan våre arkitektar skreddarsy bustaden nett slik du vil ha han.

Tilpassing til skrå eller flat tomt? Behov for ein ekstra etasje? Endra på rominndelinga?

Me har lang erfaring med «skreddarsaum» og tilpassar din nye heim kjapt og greitt – samstundes som me sikrar at endringane oppfyller alle gjeldande standardar.