Øygarden rekkeboliger flyperspektiv – Kopi

Kopervik – Nyoppførte rekkehus med høg standar og flott usikt