Nabolag med høy trivsel

Gode lekeplasser, grøntområder, trygge veiløsninger og boliger som er godt tilpasset terrenget. Den gjennomtenkte helheten gjør Svortland Sør til et bomiljø både ung og voksen vil finne seg godt til rette i.


Rikelig plass til lek

Den gode leken er med på å skape gode barndomsminner, og i Svortland Sør legger vi stor vekt på å etablere trivelige arenaer for lek og moro rundt om i feltet. Byggetrinn én blir tilrettelagt med hele fire lekeplasser/friområder, som har et samlet areal på 3,8 dekar en kan boltre seg på. Disse blir utstyrt med diverse lekeapparat.

nabolag-med-hog-trivsel-svortland-sor

Fint tilpasset terrenget

Ved at vi utnytter haug og hammer, og plasserer boligene på ulike nivå i terrenget, får Svortland Sør en fin indre dynamikk.

felt2

Trygt fra A til B

Gode ferdselsårer har stått sentralt i utviklingen av boligfeltet. Her blir det både trygt og lekende lett å komme seg til naboen eller lekeplassen, langs velproporsjonerte veier med gode fortau og oversiktlige krysningspunkt.

felt